Erikoishammasteknikko
Olli Heikkilä

          EtusivuVastaanotto


Hammasproteesin tehtävä on parantaa elämisen laatua

  • Suu on elävää kudosta, jossa tapahtuu muutoksia koko ajan. Tutkimusten mukaan suuri osa hammasproteeseista ovat olleet liian kauan huoltamatta

  • Hammasproteesi tulisi tarkastuttaa ja huoltaa vuoden välein, pohjata 2-3 vuoden välein ja uusia 5-10 vuoden välein.

TARJOAMANI PALVELUT

  • Suun ja hammasproteesin tarkastus

  • Uudet hammasproteesit

  • Pohjaukset (tiivistykset)

  • Korjaukset

  • Puhdistus ja huolto

  • Tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus


 

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi).

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).